domingo, 1 de febrero de 2009

Zeus


Iniciaremos o estudo dos deuses olímpicos con Zeus. A análise deste personaxe farémola a partir de varias fontes: Páxinas web, vídeos e presentacións. Ao remate, cumprimentaredes as preguntas do cuestionario que se indica abaixo. Este poderá ser entregado ben enviándomo ao meu enderezo de correo electrónico, ben compartindo o ficheiro en google docs ou en papel.

  1. Páxinas web:Añadir vídeo
  2. Vídeos


Amores de Zeus


3. Presentación: Zeus Olímpico
- Cuestionario: Cuestionario de Zeus